นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

TEM RETAIL CO. LTD. มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการทำให้ประสบการณ์ช็อปปิ้งของท่านเป็นที่พึงพอใจ เป็นส่วนตัว และสะดวกสบาย

การเข้าใช้เว็บไซต์นี้แสดงว่าท่านยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว ถ้าคุณไม่ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาออกจากเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่สามารถใช้ได้กับเว็บไซต์อื่นๆที่เราได้เชื่องโยงไว้

เมื่อท่านส่งข้อมูลมาที่เรา ลงทะเบียนเป็นลูกค้าบนเว็บไซต์ของเรา เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือติดตามเราบนสื่อสังคมออนไลน์ คุณตกลงและยินยอมให้ TEM RETAIL CO. LTD. รวมถึงบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หน่วยธุรกิจ บริษัทแม่และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

การเก็บข้อมูลของ TEM RETAIL CO. LTD. มีความสำคัญมากต่อความสามารถด้านการดำเนินงานของธุรกิจของเราต่อไป เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านให้ผู้ใดทราบยกเว้นผู้รับจ้างภายนอกที่ได้รับการอนุมัติ(“ผู้รับจ้างภายนอกที่ได้รับอนุมัติ”)ซึ่งได้รับการว่าจ้างให้ทำหน้าที่เฉพาะเจาะจง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจัดการเกี่ยวกับสินค้าสั่งซื้อ การจัดส่ง การส่งไปรษณีย์ อีเมล การดำเนินการด้านการชำระเงินและอื่นๆ ผู้รับจ้างเหล่านี้สามารถเข้าถึงรายละเอียดของท่าน แต่ไม่สามารถใช้ข้อมูลนั้นๆสำหรับวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากหน้าที่ที่ได้รับว่าจ้างให้ดำเนินการ

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการสนับสนุนและยกระดับการเข้าใช้เว็บไซต์ของท่าน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้บริการลูกค้า การส่งเอกสารทางการตลาดผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือทางไปรษณีย์ถึงท่านโดยตรง การมอบของขวัญ การจัดการเกี่ยวกับคำสั่งซื้อของท่านและวิธีการอื่นเพื่อช่วยเหลือท่านในการใช้เว็บไซต์ของเรา

เมื่อท่านลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของเรา ท่านจะถูกนำไปรวมอยู่ในบัญชีรายชื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อรับข่าวสารโดยอัตโนมัติ ท่านจะได้รับเอกสารทางการตลาด ข้อเสนอพิเศษล่าสุด ข่าวและข้อเสนอต่างๆเมื่อท่านอยู่บนบัญชีรายชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเรา ถ้าท่านไม่ประสงค์รับข้อเสนอพิเศษเหล่านั้น ท่านสามารถถอนชื่อของท่านออกจากบัญชีโดยกดที่ “ถอนชื่อออก (UNSUBSCRIBE)

ในกรณีของการควบรวมกิจการหรือการเข้าซื้อกิจการหรือการขายกิจการที่เกี่ยวกับธุรกิจของเราทั้งหมดหรือบางส่วนหรือในการปรับโครงสร้างของบริษัทการขายหุ้น เราจะโอนข้อมูลของท่านในฐานะเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่งไปยังผู้เข้าซื้อกิจการหรือหุ้นส่วน

เราจะเปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมาย คำสั่งศาล คำสั่งของรัฐบาลหรือหมายศาล ในกรณีนี้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกส่งไปยังบุคคลที่สามด้วยเหตุผลอันนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้คุณจะได้รับหนังสือแจ้งให้ทราบจากเรา

เราใช้ cookies ในการเก็บข้อมูลเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา cookies มีทั้งหมด 4 ประเภทหลักๆ นี่คือรายละเอียดว่า cookies แต่ละประเภททำงานอย่างไรและทำไมเราจึงเลือกใช้ cookies เหล่านั้น

(1) cookies ด้านการปฏิบัติการของเว็บไซต์ – cookies เหล่านี้ทำให้ท่านสามารถไปสู่ส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์และเข้าใช้คุณลักษณะพิเศษ(features)ต่างๆ เช่น “เพิ่มลงในถุงช็อปปิ้ง”

(2) cookies ด้านการวิเคราะห์เว็บไซต์ – cookies เหล่านี้ทำให้เราสามารถประเมินและวิเคราะห์ว่าลูกค้าของเราใช้เว็บไซต์นี้อย่างไรเพื่อนำไปใช้พัฒนาทั้งด้านการปฏิบัติการและประสบการณ์การช็อปปิ้งของท่าน

(3) cookies ด้านความชอบของลูกค้า – เมื่อท่านเข้าเว็บไซต์หรือช็อปปิ้งบน cookies เหล่านี้จะจดจำความชอบต่างๆ ของท่าน เช่น ภาษาหรือสถานที่ของท่าน เพื่อที่เราจะได้สามารถทำให้ประสบการณ์การช็อปปิ้งของท่านไร้ซึ่งรอยต่อให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และทำให้การช็อปปิ้งของท่านมีความเป็นส่วนตัวมากขี้น

(4) cookies ด้านการโฆษณาและกำหนดกลุ่มเป้าหมาย – cookies เหล่านี้ถูกนำมาใช้เพื่อส่งโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับท่าน ตลอดจนใช้กำหนดจำนวนครั้งที่ท่านจะเห็นสื่อโฆษณาและช่วยประเมินประสิทธิผลของการรณรงค์ด้านการตลาดของเรา

การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ ท่านยินยอมให้เราลง cookies เหล่านี้ในอุปกรณ์ของท่านและเข้าใช้ cookies เหล่านี้เมื่อท่านเข้าเว็บไซต์ของเราในอนาคต

โปรดทราบว่าการลบหรือปิดการใช้งาน cookies เหล่านี้ในคราวหน้า ประสบการณ์การเข้าใช้ของท่านอาจได้รับผลกระทบและคุณอาจไม่สามารถใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะพิเศษ (features) บางอย่างของเว็บไซต์ของเรา

เรามีความระมัดระวังอย่างมากในการปกป้องข้อมูลของท่านและการดำเนินการอย่างปลอดภัย มาตรการต่างๆ ในการรักษาความปลอดภัยประกอบด้วยแต่ไม่จำกัดเพียงรหัสผ่าน ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์(firewalls)และข้อปฏิบัติทางธุรกิจอื่นๆ ที่ได้รับมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม ไม่มีวิธีการในการส่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตหรือการเก็บรักษาข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ปลอดภัย100%และเราไม่สามารถรับผิดขอบต่อความเสียหายที่ท่านอาจได้รับจากการเข้าถึงข้อมูลแบบไม่ได้รับอนุญาตหรือความเสียหายของข้อมูลใดๆ ที่ให้ไว้ในเว็บไซต์ของเรา 

อย่างไรก็ดีเรามุ่งมั่นที่จะรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลของท่านและมีการทบทวนและยกระดับมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

เราของสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเมื่อใดก็ตามที่เราเห็นสมควร การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราจะกระทำในที่นี้และการเข้าเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่องแสดงว่าท่านยอมรับในนโยบายความเป็นส่วนตัวตามที่โพสต์ไว้