การแลกเปลี่ยนและการคืนสินค้า

Choose a topic:
การวัดไซส์
การชำระเงิน
การจัดส่งสินค้า
การแลกเปลี่ยนและการคืนสินค้า
การจองสินค้า
เครดิตในร้าน
สมาชิก
ข้อกำหนดและเงื่อนไข

การคืนสินค้าผ่านการซื้อผ่านทางเว็บไซต์

ท่านสามารถเปลี่ยนสินค้าภายในระยะเวลา14 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า โดยสินค้าที่นำมาเปลี่ยนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ผ่านการซักหรือ การใช้งาน และยังคงอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม การคืนสินค้าผ่านการซื้อผ่านทางเว็บไซต์ สินค้าสามารถคืนได้ทั้งทางไปรษณีย์และทางหน้าร้าน   

การคืนสินค้าผ่านทางไปรษณีย์ สินค้าจะต้องแนบมาพร้อมใบเสร็จรับเงินดิจิตอลในหน้าสรุปรายการบัญชีและส่งมาที่บริษัทตามที่อยู่ด้านล่าง โดยใช้บริการไปรษณีย์ที่สามารถติดตามได้ เนื่องจากบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายระหว่างการจัดส่งคืน ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายในการส่งคืน

 

บริษัท เท็ม รีเทล จำกัด

11/124 หมู่บ้าน เนอวานา สาทร ถนนกัลปพฤกษ์  บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพฯ10150

 

การคืนสินค้ากับทางหน้าร้าน เมื่อซื้อผ่านเว็บไซต์ พนักงานจะรับคืนสินค้า เมื่อลูกค้าแสดงใบเสร็จดิจิตอลในหน้าสรุปรายการบัญชีที่ได้สมัครสมาชิกไว้แล้ว 

การคืนสินค้าจะได้รับการดำเนินการภายใน5 วันทำการ และลูกค้าจะได้รับเงินคืนในลักษณะของเครดิตในร้าน ซึ่งมีอายุการใช้งานเป็นระยะเวลา 12 เดือน ลูกค้าสามารถใช้เครดิตในร้าน สำหรับซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์หรือจากหน้าร้านโดยตรงได้เช่นกัน

ไม่มีการคืนเงินเป็นเงินสดหรือทางบัตรเครดิตใดๆทั้งสิ้น

 

กรณีคืนสินค้า เมื่อซื้อจากหน้าร้านค้า 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้า อย่างไรก็ตาม  การเปลี่ยนสินค้าสามารถทำได้ หากเป็นไปตามข้อตกลงสำหรับการเปลี่ยนสินค้า

การคืนเครดิตสะสมจะใช้เวลาภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับสินค้าคืน ตามสภาพและเงื่อนไขที่ระบุ เครดิตสะสมสามารถนำมาใช้ในการซื้อสินค้าจากทางเว็บไซต์หรือหน้าร้าน และมีอายุการใช้งานเป็นระยะเวลา1ปี

ทางบริษัทยินดีรับคืนสินค้าให้กับท่านหากสินค้าไม่เป็นที่พอใจหรืออยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์จากการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ อย่างไรก็ตาม การจัดส่งสินค้าคืน ค่าใช้จ่ายในการส่งคืนลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด

ทั้งนี้ลูกค้าสามารถเลือกคืนสินค้ากับทางหน้าร้านแทนการส่งคืนทางไปรษณีย์ได้ สำหรับการส่งสินค้าที่สั่งซื้อทางออนไลน์ผ่านทางหน้าร้าน ลูกค้าจะได้รับแบบฟอร์มสำหรับส่งคืนสินค้า เป็นหลักฐาน เพื่ออีเมล์ TH@THEEDITORSMARKET.COM เพื่อขอรับเครดิตสะสมคืน หากไม่อยู่ภายในระยะเวลา5วันทำการ

เมื่อลูกค้าส่งสินค้าคืนทางไปรษณีย์ กรุณาส่งอีเมลมาที่TH@THEEDITORSMARKET.COM เพื่อแจ้งให้ทราบ หมายเลขพัสดุ tracking number และเลขที่สินค้า order ID เพื่อทางบริษัทจะได้ติดตามสถานะการส่งสินค้าคืนได้

 หากการสั่งซื้อทางออนไลน์ ท่านสามารถคืนสินค้า และจะได้รับเครดิตสะสม แต่หากการสั่งซื้อสินค้าหน้าร้าน ท่านไม่สามารถคืนสินค้าได้ แต่สามารถเปลี่ยนสินค้าได้

ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้าในกรณีที่พบว่าเกิดจากความจงใจฉ้อฉล หรือการคืนสินค้าซ้ำมากกว่าหนึ่งครั้ง

ได้ หากแนบใบเสร็จรับเงินดิจิตอลมากับพัสดุที่จัดส่งทางไปรษณีย์ ถูกต้องตรงกับสินค้าและรายการสั่งซื้อของสินค้าทุกชิ้นที่ต้องการคืน กรุณาอีเมลถึงเรา โดยระบุรายละเอียดเลขที่สินค้า และสินค้าที่ต้องการคืน พร้อมใบสั่งซื้อ

กรุณาส่งอีเมลมาที่ TH@THEEDITORSMARKET.COM เพื่อแจ้งเลขสั่งซื้อสินค้า และวันที่ที่ส่งพัสดุคืนทางไปรษณีย์ เพื่อทางบริษัทจะได้ดำเนินการเมื่อได้รับพัสดุคืน

การเปลี่ยนสินค้าจากการซื้อผ่านทางหน้าเว็บไซต์ 

ท่านสามารถเปลี่ยนสินค้าภายในระยะเวลา14 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า โดยสินค้าที่นำมาเปลี่ยนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ผ่านการซักหรือ การใช้งาน และยังคงอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม การเปลี่ยนสินค้าสามารถทำได้1 ครั้งเท่านั้นและถือเป็นสิ้นสุด กรณีที่สินค้าทดแทนมีราคาถูกกว่าสินค้าที่ท่านซื้อ ลูกค้าสามารถใช้ส่วนต่างที่เหลือในการซื้อสินค้าถัดไป  ส่วนต่างที่เหลือไม่สามารถคืนเป็นเงินสดหรือทางบัตรเครดิตใดๆทั้งสิ้น กรณีที่สินค้าทดแทนมีกรณีสินค้าทดแทนมีราคาสูงกว่าสินค้าที่ลูกค้าซื้อไป ลูกค้าสามารถจ่ายเงินเพิ่มได้ สินค้าสามารถคืนได้ทั้งทางไปรษณีย์และทางหน้าร้าน   

การเปลี่ยนสินค้าจากการซื้อผ่านทางหน้าเว็บไซต์ ผ่านทางไปรษณีย์ กรุณาส่งสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน พร้อมแนบใบเสร็จรับเงินดิจิตอล ตามที่อยู่สำหรับจัดส่งพัสดุด้านล่าง โดยใช้บริการไปรษณีย์ที่สามารถติดตามได้ เนื่องจากบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายระหว่างการจัดส่งสินค้าคืน ลูกค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า

 

บริษัท เท็ม รีเทล จำกัด

11/124 หมู่บ้าน เนอวานา สาทร ถนนกัลปพฤกษ์  บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพฯ10150

 

การเปลี่ยนสินค้ากับทางหน้าร้าน  พนักงานจะรับเปลี่ยนสินค้า เมื่อลูกค้าแสดงใบเสร็จดิจิตอลในหน้าสรุปรายการบัญชีที่ได้สมัครสมาชิกไว้แล้ว

 

การเปลี่ยนสินค้าเมื่อซื้อจากทางหน้าร้าน

หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนสินค้าที่ซื้อจากทางหน้าร้าน สามารถทำได้ภายในระยะเวลา14 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า ด้วยการแสดงสินค้าและใบเสร็จรับเงิน สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ผ่านการซักหรือการสวมใส่ และอยู่ในบรรจุภัณฑ์

การเปลี่ยนสินค้าสามารถทำได้1 ครั้งเท่านั้นและถือเป็นสิ้นสุด กรณีที่สินค้าทดแทนมีราคาถูกกว่าสินค้าที่ท่านซื้อ ลูกค้าสามารถใช้ส่วนต่างที่เหลือในการซื้อสินค้าถัดไป  ส่วนต่างที่เหลือไม่สามารถคืนเป็นเงินสดหรือทางบัตรเครดิตใดๆทั้งสิ้น กรณีที่สินค้าทดแทนมีกรณีสินค้าทดแทนมีราคาสูงกว่าสินค้าที่ลูกค้าซื้อไป ลูกค้าสามารถจ่ายเงินเพิ่มได้                                                                                      

สินค้าที่มีข้อบกพร่องหรือสินค้าผิด ทางร้านมีระบบการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจได้ว่าสินค้าทุกชิ้นที่ส่งออกไปทางไปรษณีย์ได้รับการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน อย่างไรก็ตาม หากท่านได้รับสินค้าที่บกพร่องหรือสินค้าผิด กรุณาส่งอีเมลมาที่ th@theeditorsmarket.com เพื่อรับคำแนะนำในการดำเนินการต่อไป

 ทางบริษัทพร้อมดำเนินการเปลี่ยนสินค้า อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าเพื่อเปลี่ยนสินค้าทางไปรษณีย์ ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ท่านสามารถเลือกเปลี่ยนสินค้ากับทางหน้าร้านได้โดยตรงเพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายในการส่งคืนไปรษณีย์

ใช่ เมื่อบริษัทได้รับพัสดุคืน และดำเนินการเปลี่ยนสินค้าเป็นที่เรียบร้อย ทางบริษัทจะจัดส่งรายละเอียดค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดส่งทางไปรษณีย์ ท่านสามารถสั่งจ่ายทางการโอนผ่านธนาคาร เมื่อท่านชำระ ทางบัญชีบริษัทจะดำเนินการส่งสินค้าทดแทน พร้อมส่งอีเมลเพื่อยืนยันการจัดส่งสินค้าทดแทน พร้อมเลขทะเบียนพัสดุเมื่อจัดส่งเสร็จเรียบร้อย

ลูกค้าสามารถทำได้

หนึ่งครั้งต่อหนึ่งชิ้น และถือเป็นการสิ้นสุด หากสินค้าทดแทนมีมูลค่าสินค้าน้อยกว่าท่านสามารถเปลี่ยนได้ทันที แต่ส่วนต่างไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดได้ หากสินค้าทดแทนมีมูลค่าสูงกว่า ท่านสามารถจ่ายส่วนต่างของราคาสินค้าเพิ่มได้

Iหากท่านได้รับสินค้าที่มีตำหนิ หรือมีข้อบกพร่อง กรุณาติดต่อเราทางอีเมล TH@THEEDITORSMARKET.COM ทันที เพื่อได้รับการดำเนินการเปลี่ยนสินค้าให้ท่านอย่างเร็วที่สุด