เงื่อนไขและนโยบาย

1   นโยบายการคืนสินค้า

 

การคืนสินค้าผ่านการซื้อผ่านทางเว็บไซต์

ท่านสามารถเปลี่ยนสินค้าภายในระยะเวลา14 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า โดยสินค้าที่นำมาเปลี่ยนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ผ่านการซักหรือ การใช้งาน และยังคงอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม การคืนสินค้าผ่านการซื้อผ่านทางเว็บไซต์ สินค้าสามารถคืนได้ทั้งทางไปรษณีย์และทางหน้าร้าน   

การคืนสินค้าผ่านทางไปรษณีย์ สินค้าจะต้องแนบมาพร้อมใบเสร็จรับเงินดิจิตอลในหน้าสรุปรายการบัญชีและส่งมาที่บริษัทตามที่อยู่ด้านล่าง โดยใช้บริการไปรษณีย์ที่สามารถติดตามได้ เนื่องจากบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายระหว่างการจัดส่งคืน ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายในการส่งคืน

 

บริษัท เท็ม รีเทล จำกัด

11/124 หมู่บ้าน เนอวานา สาทร ถนนกัลปพฤกษ์  บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพฯ10150

 

การคืนสินค้ากับทางหน้าร้าน เมื่อซื้อผ่านเว็บไซต์ พนักงานจะรับคืนสินค้า เมื่อลูกค้าแสดงใบเสร็จดิจิตอลในหน้าสรุปรายการบัญชีที่ได้สมัครสมาชิกไว้แล้ว 

การคืนสินค้าจะได้รับการดำเนินการภายใน5 วันทำการ และลูกค้าจะได้รับเงินคืนในลักษณะของเครดิตในร้าน ซึ่งมีอายุการใช้งานเป็นระยะเวลา 12 เดือน ลูกค้าสามารถใช้เครดิตในร้าน สำหรับซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์หรือจากหน้าร้านโดยตรงได้เช่นกัน

ไม่มีการคืนเงินเป็นเงินสดหรือทางบัตรเครดิตใดๆทั้งสิ้น

 

กรณีคืนสินค้า เมื่อซื้อจากหน้าร้านค้า 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้า อย่างไรก็ตาม  การเปลี่ยนสินค้าสามารถทำได้ หากเป็นไปตามข้อตกลงสำหรับการเปลี่ยนสินค้า

 

 

2   นโยบายการเปลี่ยนสินค้า

 

การเปลี่ยนสินค้าจากการซื้อผ่านทางหน้าเว็บไซต์ 

ท่านสามารถเปลี่ยนสินค้าภายในระยะเวลา14 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า โดยสินค้าที่นำมาเปลี่ยนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ผ่านการซักหรือ การใช้งาน และยังคงอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม การเปลี่ยนสินค้าสามารถทำได้1 ครั้งเท่านั้นและถือเป็นสิ้นสุด กรณีที่สินค้าทดแทนมีราคาถูกกว่าสินค้าที่ท่านซื้อ ลูกค้าสามารถใช้ส่วนต่างที่เหลือในการซื้อสินค้าถัดไป  ส่วนต่างที่เหลือไม่สามารถคืนเป็นเงินสดหรือทางบัตรเครดิตใดๆทั้งสิ้น กรณีที่สินค้าทดแทนมีกรณีสินค้าทดแทนมีราคาสูงกว่าสินค้าที่ลูกค้าซื้อไป ลูกค้าสามารถจ่ายเงินเพิ่มได้ สินค้าสามารถคืนได้ทั้งทางไปรษณีย์และทางหน้าร้าน   

การเปลี่ยนสินค้าจากการซื้อผ่านทางหน้าเว็บไซต์ ผ่านทางไปรษณีย์ กรุณาส่งสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน พร้อมแนบใบเสร็จรับเงินดิจิตอล ตามที่อยู่สำหรับจัดส่งพัสดุด้านล่าง โดยใช้บริการไปรษณีย์ที่สามารถติดตามได้ เนื่องจากบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายระหว่างการจัดส่งสินค้าคืน ลูกค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า

 

บริษัท เท็ม รีเทล จำกัด

11/124 หมู่บ้าน เนอวานา สาทร ถนนกัลปพฤกษ์  บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพฯ10150

 

การเปลี่ยนสินค้ากับทางหน้าร้าน  พนักงานจะรับเปลี่ยนสินค้า เมื่อลูกค้าแสดงใบเสร็จดิจิตอลในหน้าสรุปรายการบัญชีที่ได้สมัครสมาชิกไว้แล้ว

 

การเปลี่ยนสินค้าเมื่อซื้อจากทางหน้าร้าน

หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนสินค้าที่ซื้อจากทางหน้าร้าน สามารถทำได้ภายในระยะเวลา14 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า ด้วยการแสดงสินค้าและใบเสร็จรับเงิน สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ผ่านการซักหรือการสวมใส่ และอยู่ในบรรจุภัณฑ์

การเปลี่ยนสินค้าสามารถทำได้1 ครั้งเท่านั้นและถือเป็นสิ้นสุด กรณีที่สินค้าทดแทนมีราคาถูกกว่าสินค้าที่ท่านซื้อ ลูกค้าสามารถใช้ส่วนต่างที่เหลือในการซื้อสินค้าถัดไป  ส่วนต่างที่เหลือไม่สามารถคืนเป็นเงินสดหรือทางบัตรเครดิตใดๆทั้งสิ้น กรณีที่สินค้าทดแทนมีกรณีสินค้าทดแทนมีราคาสูงกว่าสินค้าที่ลูกค้าซื้อไป ลูกค้าสามารถจ่ายเงินเพิ่มได้                                                                                      

สินค้าที่มีข้อบกพร่องหรือสินค้าผิด ทางร้านมีระบบการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจได้ว่าสินค้าทุกชิ้นที่ส่งออกไปทางไปรษณีย์ได้รับการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน อย่างไรก็ตาม หากท่านได้รับสินค้าที่บกพร่องหรือสินค้าผิด กรุณาส่งอีเมลมาที่ th@theeditorsmarket.com เพื่อรับคำแนะนำในการดำเนินการต่อไป

 

 

3   ทั่วไป

 

การเข้าและการใช้เว็บไซต์และสินค้าและบริการที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้(ซึ่งในข้อกำหนดนี้เรียกว่า “การบริการ”) อยู่ภายใต้ข้อกำหนด เงื่อนไข และคำประกาศดังต่อไปนี้ (“ข้อกำหนดสำหรับการบริการ”) การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ให้ถือว่าท่านยอมรับและตกลงใจที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับการบริการนี้ซึ่งเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว ท่านควรตรวจสอบหน้านี้เป็นประจำเพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในข้อกำหนดสำหรับการบริการที่เราอาจมีการแก้ไข การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราวและเราขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนหรือแก้ไขการบริการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางเราจะไม่ผูกพันหรือรับผิดชอบไม่ว่าเหตุผลใดๆก็ตามในกรณีที่เว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้ไม่ว่าในเวลาหรือช่วงเวลาใด เราอาจมีการจำกัดการเข้าใช้บางส่วนหรือทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ในบางครั้ง

 

 

4   ข้อห้ามต่างๆ

 

ท่านต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้ในทางที่ผิด ท่านจะไม่ก่อหรือกระตุ้นให้เกิดการกระทำความผิดทางกฎหมาย ส่งหรือกระจายไวรัส โทรจัน (Trojan) เวิร์ม ระเบิดตรรกะ (logic bomb) หรือโพสต์สิ่งใดๆที่เป็นการประสงค์ร้าย เป็นภัยทางด้านเทคโนโลยี ทำให้ขาดความไว้วางใจหรือส่อไปในทางก้าวร้าวหรือหยาบคาย เจาะเข้าสู่การบริการด้านใดๆ ก็ตามอย่างผิดกฎหมาย บิดเบือนข้อมูล ก่อให้เกิดความรำคาญต่อผู้ใช้ท่านอื่นๆ ละเมิดกรรมสิทธิ์ของผู้อื่น ส่งสื่อโฆษณาหรือเอกสารส่งเสริมการขายที่ไม่ได้มีการร้องขอที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “ข้อความขยะ (spam)หรือพยามยามก่อให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติการหรือการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ของเว็บไซต์นี้หรือการเข้าใช้ผ่านเว็บไซต์นี้ การฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้จะถือเป็นความผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2533 TEM RETAIL CO. LTD. จะแจ้งการกระทำความผิดดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและจะเปิดเผยข้อมูลแสดงอัตลักษณ์ของท่านต่อเจ้าหน้าที่ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆที่เกิดจากการโจมตีทางคอมพิวเตอร์แบบกระจายตัวที่ขัดขวางหรือก่อกวนระบบเครือข่ายหรือเซิร์ฟเวอร์จนทำให้เครือข่ายหรือเซิร์ฟเวอร์นั้นๆไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ (distributed denial-of-service attack) ไวรัส หรือสิ่งใดๆที่เป็นอันตรายทางด้านเทคโนโลยีที่อาจทำให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ข้อมูลและเอกสารกรรมสิทธิ์ของท่านติดเชื้อหรือได้รับผลกระทบอันสืบเนื่องมาจากการที่ท่านเข้าใช้หรือดาวน์โหลดข้อมูลใดๆ ก็ตามที่โพสต์ไว้บนเว็บไซต์นี้ ห้ามใช้ระบบหรือซอฟท์แวร์อัตโนมัติเพื่อดึงข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านพาณิชย์ (‘การใช้โปรแกรมดึงข้อมูลที่ต้องการออกมาใช้งาน’)โดยไม่มีใบอนุญาต

 

 

5   ทรัพย์สินทางปัญญา ซอฟท์แวร์ และเนื้อหา

 

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาต่อซอฟท์แวร์และเนื้อหาทั้งหมดที่ให้ท่านเข้าถึงได้บนหรือผ่านทางเว็บไซต์นี้ถือเป็นทรัพย์สินของ TEM RETAIL CO. LTD. และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายและสนธิสัญญาทางด้านกรรมสิทธิ์จากทั่วโลกTEM RETAIL CO. LTD. ขอสงวนสิทธิ์ดังกล่าวทั้งหมด ท่านอาจจัดเก็บ พิมพ์ และแสดงเนื้อหาที่มีให้เพื่อการใช้ส่วนตัวของท่านเท่านั้น ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้จัดพิมพ์ ปรับข้อมูล เผยแพร่หรือทำซ้ำเนื้อหาหรือสำเนาข้อมูลที่มีให้หรือซึ่งปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ และไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เนื้อหาดังกล่าวในลักษณะที่มีความเชื่อมโยงกับธุรกิจหรือกิจการพาณิชย์ใดๆ ท่านจะต้องไม่ดัดแปลง แปล ถอดรหัสโปรแกรม แปลงรหัสกลับ แยกองค์ประกอบ หรือสร้างงานลอกแบบที่อิงมาจากซอฟท์แวร์หรือเอกสารประกอบด้านการกำกับโปรแกรมใดๆ ก็ตามที่ทาง TEM RETAIL CO. LTD. จัดให้ไว้ ท่านไม่ได้รับใบอนุญาตหรือความเห็นชอบให้ใช้เครื่องหมายการค้านี้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น และท่านตกลงที่จะไม่ใช้เครื่องหมายการค้านี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก TEM RETAIL CO. LTD.

 

 

6   ข้อกำหนดในการจำหน่ายสินค้า

 

ในการสั่งซื้อ ท่านสามารถทำการซื้อสินค้าภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ทุกการสั่งซื้อจะขึ้นอยู่กับความพร้อมของสินค้าและการยืนยันราคาสั่งซื้อ เวลาในการจัดส่งอาจแตกต่างกันตามความพร้อม การค้ำประกันหรือการรับรองใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเวลาการจัดส่งอาจเกิดความล่าช้าซึ่งจะขึ้นอยู่กับความล่าช้าของไปรษณีย์ หรือเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของเรา

 

ข้อตกลงของเรา

เมื่อท่านทำการสั่งซื้อสินค้า ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันการสั่งซื้อ อีเมลนี้จะเป็นเพียงการรับทราบ จะไม่ถือว่าเป็นการยอมรับการสั่งซื้อ ข้อตกลงของการสั่งซื้อสินค้าจะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าการชำระเงินจะได้รับการอนุมัติจากเรา และเราได้หักเงินจากบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของท่านแล้ว

 

การตั้งราคาและสินค้าคงคลัง

เราพยายามทำให้แน่ใจว่าทุกรายละเอียด คำอธิบายและราคาที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้มีความถูกต้อง ซึ่งความผิดพลาดอาจเกิดขึ้นได้ หากเราพบข้อผิดพลาดในราคาของสินค้าใดๆ ที่ท่านได้สั่งซื้อไว้ เราจะแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และท่านสามารถเลือกที่จะยืนยันการสั่งซื้อในราคาที่ถูกต้องหรือยกเลิกการสั่งซื้อ หากเราไม่สามารถติดต่อท่านได้ เราจะทำการยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นๆ หากคุณยกเลิกแต่ได้ทำการชำระเงินก่อนที่การสั่งซื้อถูกยกเลิก คุณจะได้รับการคืนเงินเต็มจำนวน ราคาของสินค้าได้รวมภาษีสินค้าและบริการ (ถ้ามี) ไว้เรียบร้อยแล้ว สำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าจะถูกจัดเก็บเพิ่มเติม ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเหล่านี้จะถูกแสดงแยกออกมาต่างหากอย่างชัดเจน (ถ้ามี)และรวมอยู่ใน 'ยอดรวม' การบริการอาจมีข้อผิดพลาดของการพิมพ์ ข้อผิดพลาดอื่นๆ หรือความไม่ถูกต้องและอาจไม่สมบูรณ์หรือไม่เป็นปัจจุบัน ดังนั้นเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือความไม่สมบูรณ์ และมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธใบคำสั่งซื้อของท่านซึ่งอิงตามข้อมูลการบริการที่อาจมีข้อผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้อง ประกอบด้วยแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับราคา การจัดส่ง ข้อกำหนดการชำระเงิน หรือนโยบายการคืนสินค้า

 

การชำระเงิน

เมื่อเราได้รับคำสั่งซื้อสินค้าของท่าน เราจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของบัตรที่ใช้ในการชำระเงินเพื่อให้แน่ใจว่ามีวงเงินเพียงพอที่จะทำธุรกรรมได้สำเร็จ สินค้าจะไม่ถูกจัดส่งจนกว่าการตรวจสอบเบื้องต้นจะเสร็จสมบูรณ์และบัตรของคุณจะถูกหักทันทีที่คำสั่งซื้อสินค้าได้รับการยอมรับ

รหัสส่วนลดโปรโมชั่น – เราอาจจะเสนอให้รหัสส่วนลดโปรโมชั่นเป็นครั้งคราวซึ่งสามารถนำไปใช้ในการสั่งซื้อใดๆ หรือสินค้าที่ระบุไว้ผ่านทางเว็บไซต์ เงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับการใช้รหัสส่วนลดจะถูกระบุไว้ตอนที่เราออกรหัสส่วนลด


 

 

7   การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์นี้

 

ท่านอาจเชื่อมต่อเข้าหน้าหลัก (Home page) ของเราหากท่านกระทำเช่นนั้นอย่างถูกต้องและถูกกฎหมายและไม่ทำลายชื่อเสียงของเราหรือแสวงหาผลประโยชน์ ท่านต้องไม่สร้างการเชื่อมต่อในรูปแบบที่ชี้นำถึงความเกี่ยวข้องกัน การอนุมัติ หรือการลงนามรับรองในส่วนของเราทั้งๆ ที่ไม่มีอยู่จริง ท่านต้องไม่สร้างการเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามที่ท่านไม่ได้เป็นเจ้าของ เว็บไซต์นี้ต้องไม่ถูกนำไปวางประกอบบนเว็บไซต์ใดๆ ก็ตาม และท่านไม่สามารถเชื่อมต่อไปที่ส่วนอื่นๆ ของเว็บไซต์นี้นอกเหนือจากหน้าหลัก (Home page เราขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนการอนุญาตเชื่อมต่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

 

 

8   การชดเชยค่าเสียหาย

 

ท่านตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย แก้ต่าง และปกป้อง TEM RETAIL CO. LTD. กรรมการบริษัท เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ที่ปรึกษา ตัวแทน และบริษัทในเครือ จากการเรียกร้อง ความรับผิด ความเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่าย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าใช้จ่ายทางด้านกฎหมาย) จากคู่กรณีหรือบุคคลที่สาม อันเกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์นี้ของท่านหรือการที่ท่านละเมิดข้อกำหนดสำหรับการบริการ

 

 

9   การไม่มีผลบังคับใช้

 

หากมีส่วนใดของข้อกำหนดสำหรับการบริการไม่สามารถบังคับใช้ได้ (รวมถึงเงื่อนไขใดๆ ก็ตามซึ่งไม่รวมอยู่ในความรับผิดชอบของเรา) ความสามารถในการบังคับใช้ข้อกำหนดสำหรับการบริการในส่วนอื่นๆ จะไม่ได้รับผลกระทบ ข้อกำหนดอื่นๆ ทั้งหมดยังคงมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบ หากข้อกำหนด/ข้อกำหนดย่อยหรือบางส่วนของข้อกำหนด/ข้อกำหนดย่อยใดที่สามารถตัดออกเท่าที่เป็นไปได้เพื่อทำให้ส่วนที่เหลือยังคงมีผลบังคับใช้ ข้อกำหนดนั้นควรได้รับการตีความให้สอดคล้องตามนั้น มิเช่นนั้นท่านเห็นชอบว่าข้อกำหนดนั้นจะได้รับการแก้ไขและตีความไปในทางที่คล้ายคลึงกับความหมายดั้งเดิมของข้อกำหนด/ข้อกำหนดย่อยนั้นตามที่กฎหมายอนุญาต

 

 

10   นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

TEM RETAIL CO. LTD. มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการทำให้ประสบการณ์ช็อปปิ้งของท่านเป็นที่พึงพอใจ เป็นส่วนตัว และสะดวกสบาย

การเข้าใช้เว็บไซต์นี้แสดงว่าท่านยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว ถ้าคุณไม่ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาออกจากเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่สามารถใช้ได้กับเว็บไซต์อื่นๆที่เราได้เชื่องโยงไว้

เมื่อท่านส่งข้อมูลมาที่เรา ลงทะเบียนเป็นลูกค้าบนเว็บไซต์ของเรา เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือติดตามเราบนสื่อสังคมออนไลน์ คุณตกลงและยินยอมให้ TEM RETAIL CO. LTD. รวมถึงบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หน่วยธุรกิจ บริษัทแม่และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

การเก็บข้อมูลของ TEM RETAIL CO. LTD. มีความสำคัญมากต่อความสามารถด้านการดำเนินงานของธุรกิจของเราต่อไป เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านให้ผู้ใดทราบยกเว้นผู้รับจ้างภายนอกที่ได้รับการอนุมัติ(“ผู้รับจ้างภายนอกที่ได้รับอนุมัติ”)ซึ่งได้รับการว่าจ้างให้ทำหน้าที่เฉพาะเจาะจง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจัดการเกี่ยวกับสินค้าสั่งซื้อ การจัดส่ง การส่งไปรษณีย์ อีเมล การดำเนินการด้านการชำระเงินและอื่นๆ ผู้รับจ้างเหล่านี้สามารถเข้าถึงรายละเอียดของท่าน แต่ไม่สามารถใช้ข้อมูลนั้นๆสำหรับวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากหน้าที่ที่ได้รับว่าจ้างให้ดำเนินการ

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการสนับสนุนและยกระดับการเข้าใช้เว็บไซต์ของท่าน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้บริการลูกค้า การส่งเอกสารทางการตลาดผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือทางไปรษณีย์ถึงท่านโดยตรง การมอบของขวัญ การจัดการเกี่ยวกับคำสั่งซื้อของท่านและวิธีการอื่นเพื่อช่วยเหลือท่านในการใช้เว็บไซต์ของเรา

เมื่อท่านลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของเรา ท่านจะถูกนำไปรวมอยู่ในบัญชีรายชื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อรับข่าวสารโดยอัตโนมัติ ท่านจะได้รับเอกสารทางการตลาด ข้อเสนอพิเศษล่าสุด ข่าวและข้อเสนอต่างๆเมื่อท่านอยู่บนบัญชีรายชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเรา ถ้าท่านไม่ประสงค์รับข้อเสนอพิเศษเหล่านั้น ท่านสามารถถอนชื่อของท่านออกจากบัญชีโดยกดที่ “ถอนชื่อออก (UNSUBSCRIBE)

ในกรณีของการควบรวมกิจการหรือการเข้าซื้อกิจการหรือการขายกิจการที่เกี่ยวกับธุรกิจของเราทั้งหมดหรือบางส่วนหรือในการปรับโครงสร้างของบริษัทการขายหุ้น เราจะโอนข้อมูลของท่านในฐานะเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่งไปยังผู้เข้าซื้อกิจการหรือหุ้นส่วน

เราจะเปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมาย คำสั่งศาล คำสั่งของรัฐบาลหรือหมายศาล ในกรณีนี้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกส่งไปยังบุคคลที่สามด้วยเหตุผลอันนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้คุณจะได้รับหนังสือแจ้งให้ทราบจากเรา

เราใช้ cookies ในการเก็บข้อมูลเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา cookies มีทั้งหมด 4 ประเภทหลักๆ นี่คือรายละเอียดว่า cookies แต่ละประเภททำงานอย่างไรและทำไมเราจึงเลือกใช้ cookies เหล่านั้น

(1) cookies ด้านการปฏิบัติการของเว็บไซต์ – cookies เหล่านี้ทำให้ท่านสามารถไปสู่ส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์และเข้าใช้คุณลักษณะพิเศษ(features)ต่างๆ เช่น “เพิ่มลงในถุงช็อปปิ้ง”

(2) cookies ด้านการวิเคราะห์เว็บไซต์ – cookies เหล่านี้ทำให้เราสามารถประเมินและวิเคราะห์ว่าลูกค้าของเราใช้เว็บไซต์นี้อย่างไรเพื่อนำไปใช้พัฒนาทั้งด้านการปฏิบัติการและประสบการณ์การช็อปปิ้งของท่าน

(3) cookies ด้านความชอบของลูกค้า – เมื่อท่านเข้าเว็บไซต์หรือช็อปปิ้งบน cookies เหล่านี้จะจดจำความชอบต่างๆ ของท่าน เช่น ภาษาหรือสถานที่ของท่าน เพื่อที่เราจะได้สามารถทำให้ประสบการณ์การช็อปปิ้งของท่านไร้ซึ่งรอยต่อให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และทำให้การช็อปปิ้งของท่านมีความเป็นส่วนตัวมากขี้น

(4) cookies ด้านการโฆษณาและกำหนดกลุ่มเป้าหมาย – cookies เหล่านี้ถูกนำมาใช้เพื่อส่งโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับท่าน ตลอดจนใช้กำหนดจำนวนครั้งที่ท่านจะเห็นสื่อโฆษณาและช่วยประเมินประสิทธิผลของการรณรงค์ด้านการตลาดของเรา

การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ ท่านยินยอมให้เราลง cookies เหล่านี้ในอุปกรณ์ของท่านและเข้าใช้ cookies เหล่านี้เมื่อท่านเข้าเว็บไซต์ของเราในอนาคต

โปรดทราบว่าการลบหรือปิดการใช้งาน cookies เหล่านี้ในคราวหน้า ประสบการณ์การเข้าใช้ของท่านอาจได้รับผลกระทบและคุณอาจไม่สามารถใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะพิเศษ (features) บางอย่างของเว็บไซต์ของเรา

เรามีความระมัดระวังอย่างมากในการปกป้องข้อมูลของท่านและการดำเนินการอย่างปลอดภัย มาตรการต่างๆ ในการรักษาความปลอดภัยประกอบด้วยแต่ไม่จำกัดเพียงรหัสผ่าน ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์(firewalls)และข้อปฏิบัติทางธุรกิจอื่นๆ ที่ได้รับมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม ไม่มีวิธีการในการส่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตหรือการเก็บรักษาข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ปลอดภัย100%และเราไม่สามารถรับผิดขอบต่อความเสียหายที่ท่านอาจได้รับจากการเข้าถึงข้อมูลแบบไม่ได้รับอนุญาตหรือความเสียหายของข้อมูลใดๆ ที่ให้ไว้ในเว็บไซต์ของเรา 

อย่างไรก็ดีเรามุ่งมั่นที่จะรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลของท่านและมีการทบทวนและยกระดับมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

เราของสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเมื่อใดก็ตามที่เราเห็นสมควร การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราจะกระทำในที่นี้และการเข้าเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่องแสดงว่าท่านยอมรับในนโยบายความเป็นส่วนตัวตามที่โพสต์ไว้

 

ข้อตกลงร่วมกัน – ข้อกำหนดสำหรับการบริการทั้งหมดที่กล่าวไว้ข้างต้นคือข้อตกลงร่วมกันของทั้งสองฝ่ายและใช้แทนที่ข้อตกลงใดๆ ที่มีมาก่อนหน้านี้หรือข้อตกลงในปัจจุบันระหว่างท่านและ TEM RETAIL CO. LTD. การยกเว้นบทบัญญัติใดๆ ของข้อกำหนดสำหรับการบริการจะมีผลบังคับใช้ต่อเมื่อกระทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยกรรมการบริษัทของ TEM RETAIL CO. LTD. เท่านั้น