เครดิตในร้าน

Choose a topic:
การวัดไซส์
การชำระเงิน
การจัดส่งสินค้า
การแลกเปลี่ยนและการคืนสินค้า
การจองสินค้า
เครดิตในร้าน
สมาชิก
ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ลูกค้าจะได้รับเครดิตสะสมมูลค่า 200 บาท เมื่อซื้อสินค้าครบทุก 3000 บาท หรือกรณีที่มีการคืนสินค้า ได้รับเป็นสิทธิพิเศษ หรือเป็นการทดแทนหากสินค้ามีข้อบกพร่อง

ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์ได้รับเครดิตสะสม

ลูกค้ากรุณาแจ้งสถานภาพการเป็นสมาชิก กับพนักงานขาย หรือสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อสินค้า เพื่อได้รับเครดิตสะสม หากมิได้มีการแจ้งการเป็นสมาชิกหรือลงทะเบียนสมาชิกเพื่อสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ก่อนการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ ท่านจะไม่ได้รับเครดิตสะสมสำหรับการซื้อสินค้าในรายการนั้น

จำเป็นต้องเป็นสมาชิกจึงจะได้รับเครดิตสะสม

ลูกค้ากรุณาแจ้งสถานภาพการเป็นสมาชิก กับพนักงานขาย หรือสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อสินค้า เพื่อได้รับเครดิตสะสม หากมิได้มีการแจ้งการเป็นสมาชิกหรือลงทะเบียนสมาชิกเพื่อสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ก่อนการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ ท่านจะไม่ได้รับเครดิตสะสมสำหรับการซื้อสินค้าในรายการนั้น

เครดิตสะสมสามารถรับจากการสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์และสั่งซื้อสินค้าจากหน้าร้านโดยตรง 

ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์ได้รับเครดิตสะสม กรุณาแจ้งสถานภาพการเป็นสมาชิก กับพนักงานขาย หรือสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อสินค้า เพื่อได้รับเครดิตสะสม หากมิได้มีการแจ้งการเป็นสมาชิกหรือลงทะเบียนสมาชิกเพื่อสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ก่อนการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ ท่านจะไม่ได้รับเครดิตสะสมสำหรับการซื้อสินค้าในรายการนั้น

หากซื้อสินค้าครบ 3000 บาท ลูกค้าจะได้รับเครดิตสะสมมูลค่า200 บาท โดยจะได้รับแจ้งทางอีเมลว่าท่านได้รับเครดิตสะสม หากมูลค่าการสั่งซื้อสินค้ามากกว่า 3000 บาทขึ้นไป ส่วนต่างที่เหลือจะถูกนำมารวมกับการสั่งซื้อสินค้าในครั้งถัดไป จำเป็นต้องซื้อสินค้าครั้งละ 3000 บาทหรือมากกว่าในบิลเดียวหรือไม่ ไม่จำเป็น การสั่งซื้อสินค้าที่มีมูลค่า3000 บาท อาจเป็นการสั่งซื้อสินค้าหลายครั้งรวมกัน อีกทั้งยังสามารถสะสมจากการซื้อออนไลน์ หรือซื้อหน้าร้าน หรือทั้งสองวิธีรวมกันก็ได้

ไม่จำเป็น การสั่งซื้อสินค้าที่มีมูลค่า3000 บาท อาจเป็นการสั่งซื้อสินค้าหลายครั้งรวมกัน อีกทั้งยังสามารถสะสมจากการซื้อออนไลน์ หรือซื้อหน้าร้าน หรือทั้งสองวิธีรวมกันก็ได้

ลูกค้าสามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้งาน จากหน้าเว็บไซต์ หน้าเครดิตสะสม โดยจะแสดงรายการเครดิตสะสมที่สามารถใช้งานได้ เครดิตสะสมที่ใช้แล้ว และยังสามารถเช็คได้ว่าต้องสั่งซื้อสินค้ามูลค่าเท่าไหร่จึงจะได้รับเครดิตสะสมที่เพิ่มขึ้น

 ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากพนักงานประจำร้านได้เช่นกัน

ลูกค้าสามารถล็อกอินเข้าสู่บัญชีผู้ใช้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา เข้าสู่หน้าเครดิตสะสมโดยจะแสดงรายการเครดิตสะสมที่สามารถใช้งานได้ เครดิตสะสมที่ใช้แล้ว และยังสามารถเช็คได้ว่าต้องสั่งซื้อสินค้ามูลค่าเท่าไหร่จึงจะได้รับเครดิตสะสมที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากพนักงานประจำร้านได้เช่นกัน

การสั่งซื้อสินค้าเพื่อให้ได้เครดิตสะสม ลูกค้าจะต้องแสดงสถานะการเป็นสมาชิกกับพนักงานขายหรือสมัครสมาชิกก่อนการสั่งซื้อสินค้าเสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้การสั่งซื้อสินค้านั้นถูกบันทึกในบัญชีผู้ใช้ของท่านการสมัครสมาชิกหลังการสั่งซื้อสมบูรณ์แล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูล และการซื้อครั้งนั้นจะถือว่าไม่ได้รับเครดิตสะสม

เครดิตสะสมจะถูกนำไปใช้ในการสั่งซื้อสินค้าครั้งถัดไป สามารถใช้ได้ทั้งการสั่งซื้อออนไลน์และจากหน้าร้าน หากเครดิตสะสมมีมูลค่ามากกว่าราคาสินค้าส่วนเครดิตสะสมที่เกินจะได้รับการสะสมไว้ใช้ต่อในครั้งถัดไป ทั้งนี้ก่อนการใช้เครดิตสะสมลูกค้าจะต้องแสดงสถานะการเป็นสมาชิกกับพนักงานขายหรือสมัครสมาชิกก่อนการสั่งซื้อสินค้าเสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้การสั่งซื้อสินค้านั้นถูกบันทึกในบัญชีผู้ใช้ของท่านการสมัครสมาชิกหลังการสั่งซื้อสมบูรณ์แล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูล และการซื้อครั้งนั้นจะถือว่าไม่ได้รับเครดิตสะสม

หากลูกค้าสมัครสมาชิกหรือลูกค้าลงทะเบียนในฐานะสมาชิก เครดิตสะสมจะถูกนำมาใช้ในการซื้อสินค้าอัตโนมัติทั้งทางออนไลน์และหน้าร้าน ท่านไม่สามารถเลือกที่จะไม่ใช้เครดิตสะสมกับสินค้าชิ้นใดชิ้นหนึ่งได้ เว้นแต่ การสั่งซื้อสินค้าโดยไม่ต้องการระบุสมาชิกกับพนักงานขายหน้าร้านและการสั่งซื้อครั้งนั้นจะไม่ถูกบันทึกในบัญชีการสั่งซื้อสินค้า และการสั่งซื้อสินค้าชิ้นดังกล่าวจะไม่ได้รับสิทธิ์ในเครดิตสะสมด้วยเช่นกัน 

เครดิตสะสมมีอายุการใช้งาน 1ปี นับจากวันที่ได้รับ จากการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์และจากหน้าร้าน เครดิตสะสมครั้งก่อนจะถูกใช้ก่อน ตามด้วยเครดิตสะสมครั้งถัดไปจนครั้งล่าสุดตามลำดับ

เครดิตสะสมจะมีอายุการใช้งาน1ปีนับจากวันที่ได้รับ อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทไม่สามารถยืดอายุการใช้งานของเครดิตสะสมได้ ดังนั้นกรุณาใช้เครดิตสะสมของท่านก่อนหมดอายุการใช้งาน