นโยบายการคืนสินค้า/นโยบายการเปลี่ยนสินค้า

1   นโยบายการคืนสินค้า

 

การคืนสินค้าผ่านการซื้อผ่านทางเว็บไซต์

ท่านสามารถเปลี่ยนสินค้าภายในระยะเวลา14 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า โดยสินค้าที่นำมาเปลี่ยนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ผ่านการซักหรือ การใช้งาน และยังคงอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม การคืนสินค้าผ่านการซื้อผ่านทางเว็บไซต์ สินค้าสามารถคืนได้ทั้งทางไปรษณีย์และทางหน้าร้าน   

การคืนสินค้าผ่านทางไปรษณีย์ สินค้าจะต้องแนบมาพร้อมใบเสร็จรับเงินดิจิตอลในหน้าสรุปรายการบัญชีและส่งมาที่บริษัทตามที่อยู่ด้านล่าง โดยใช้บริการไปรษณีย์ที่สามารถติดตามได้ เนื่องจากบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายระหว่างการจัดส่งคืน ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายในการส่งคืน

 

บริษัท เท็ม รีเทล จำกัด

11/124 หมู่บ้าน เนอวานา สาทร ถนนกัลปพฤกษ์  บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพฯ10150

 

การคืนสินค้ากับทางหน้าร้าน เมื่อซื้อผ่านเว็บไซต์ พนักงานจะรับคืนสินค้า เมื่อลูกค้าแสดงใบเสร็จดิจิตอลในหน้าสรุปรายการบัญชีที่ได้สมัครสมาชิกไว้แล้ว 

การคืนสินค้าจะได้รับการดำเนินการภายใน5 วันทำการ และลูกค้าจะได้รับเงินคืนในลักษณะของเครดิตในร้าน ซึ่งมีอายุการใช้งานเป็นระยะเวลา 12 เดือน ลูกค้าสามารถใช้เครดิตในร้าน สำหรับซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์หรือจากหน้าร้านโดยตรงได้เช่นกัน

ไม่มีการคืนเงินเป็นเงินสดหรือทางบัตรเครดิตใดๆทั้งสิ้น

 

กรณีคืนสินค้า เมื่อซื้อจากหน้าร้านค้า 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้า อย่างไรก็ตาม  การเปลี่ยนสินค้าสามารถทำได้ หากเป็นไปตามข้อตกลงสำหรับการเปลี่ยนสินค้า

 

 

2   นโยบายการเปลี่ยนสินค้า

 

การเปลี่ยนสินค้าจากการซื้อผ่านทางหน้าเว็บไซต์ 

ท่านสามารถเปลี่ยนสินค้าภายในระยะเวลา14 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า โดยสินค้าที่นำมาเปลี่ยนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ผ่านการซักหรือ การใช้งาน และยังคงอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม การเปลี่ยนสินค้าสามารถทำได้1 ครั้งเท่านั้นและถือเป็นสิ้นสุด กรณีที่สินค้าทดแทนมีราคาถูกกว่าสินค้าที่ท่านซื้อ ลูกค้าสามารถใช้ส่วนต่างที่เหลือในการซื้อสินค้าถัดไป  ส่วนต่างที่เหลือไม่สามารถคืนเป็นเงินสดหรือทางบัตรเครดิตใดๆทั้งสิ้น กรณีที่สินค้าทดแทนมีกรณีสินค้าทดแทนมีราคาสูงกว่าสินค้าที่ลูกค้าซื้อไป ลูกค้าสามารถจ่ายเงินเพิ่มได้ สินค้าสามารถคืนได้ทั้งทางไปรษณีย์และทางหน้าร้าน   

การเปลี่ยนสินค้าจากการซื้อผ่านทางหน้าเว็บไซต์ ผ่านทางไปรษณีย์ กรุณาส่งสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน พร้อมแนบใบเสร็จรับเงินดิจิตอล ตามที่อยู่สำหรับจัดส่งพัสดุด้านล่าง โดยใช้บริการไปรษณีย์ที่สามารถติดตามได้ เนื่องจากบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายระหว่างการจัดส่งสินค้าคืน ลูกค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า

 

บริษัท เท็ม รีเทล จำกัด

11/124 หมู่บ้าน เนอวานา สาทร ถนนกัลปพฤกษ์  บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพฯ10150

 

การเปลี่ยนสินค้ากับทางหน้าร้าน  พนักงานจะรับเปลี่ยนสินค้า เมื่อลูกค้าแสดงใบเสร็จดิจิตอลในหน้าสรุปรายการบัญชีที่ได้สมัครสมาชิกไว้แล้ว

 

การเปลี่ยนสินค้าเมื่อซื้อจากทางหน้าร้าน

หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนสินค้าที่ซื้อจากทางหน้าร้าน สามารถทำได้ภายในระยะเวลา14 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า ด้วยการแสดงสินค้าและใบเสร็จรับเงิน สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ผ่านการซักหรือการสวมใส่ และอยู่ในบรรจุภัณฑ์

การเปลี่ยนสินค้าสามารถทำได้1 ครั้งเท่านั้นและถือเป็นสิ้นสุด กรณีที่สินค้าทดแทนมีราคาถูกกว่าสินค้าที่ท่านซื้อ ลูกค้าสามารถใช้ส่วนต่างที่เหลือในการซื้อสินค้าถัดไป  ส่วนต่างที่เหลือไม่สามารถคืนเป็นเงินสดหรือทางบัตรเครดิตใดๆทั้งสิ้น กรณีที่สินค้าทดแทนมีกรณีสินค้าทดแทนมีราคาสูงกว่าสินค้าที่ลูกค้าซื้อไป ลูกค้าสามารถจ่ายเงินเพิ่มได้                                                                                      

สินค้าที่มีข้อบกพร่องหรือสินค้าผิด ทางร้านมีระบบการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจได้ว่าสินค้าทุกชิ้นที่ส่งออกไปทางไปรษณีย์ได้รับการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน อย่างไรก็ตาม หากท่านได้รับสินค้าที่บกพร่องหรือสินค้าผิด กรุณาส่งอีเมลมาที่ th@theeditorsmarket.com เพื่อรับคำแนะนำในการดำเนินการต่อไป